Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) opisuje, jakie informacje otrzymujemy i zbieramy, gdy korzystasz z Witryny oraz jakie masz opcje i prawa w odniesieniu do tych informacji. Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Ci w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących danych osobowych, które nam przekazujesz. Zgodnie z obowiązującym prawem danych osobowych prosimy o zapoznanie się z głównymi postanowieniami Polityki. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszelkich informacji, w tym danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa (zwanych dalej Danymi Osobowymi), które Administracja Serwisu https://pl.sonnik.wiki/ może otrzymać na Twój temat podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu . Korzystanie z serwisu https://pl.sonnik. wiki/ oznacza bezwarunkową zgodę użytkownika na niniejszą Politykę i określone w niej warunki przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku braku zgody na te warunki, użytkownik musi powstrzymać się od korzystania z tego zasobu i natychmiast opuścić Witrynę.

1. Dane osobowe użytkowników, które Witryna otrzymuje i przetwarza

1.1. Na potrzeby niniejszej Polityki „dane osobowe użytkownika” oznaczają:

1.1.1. Dane osobowe, które podajesz o sobie, gdy zostawiasz komentarz na Stronie (nazwa);

1.1.2. Dane, które są automatycznie przesyłane przez Witrynę, gdy korzystasz z niej za pomocą oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu, w tym adres IP, informacje o przeglądarce użytkownika (lub innym programie, który uzyskuje dostęp do Witryny), czas dostępu, adres żądanej strony.

1.2. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie serwisu https://pl.sonnik.wiki/ i nie kontroluje i nie odpowiada za strony osób trzecich, do których użytkownik może skorzystać z linków (w tym reklamowych) dostępnych w serwisie https://pl .sonnik.wiki/. Na takich stronach mogą być gromadzone lub wymagane od użytkownika inne dane osobowe, a także mogą być wykonywane inne działania. Przekazywanie danych osobowych podczas odwiedzania witryn osób trzecich, w tym witryn firm partnerskich, nawet jeśli inna witryna zawiera łącze do Witryny lub Witryna zawiera łącze do tych witryn, nie podlega temu dokumentowi. Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za działania innych stron internetowych.

2. Cele zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników

2.1. Administracja Witryny zbiera i przechowuje tylko te dane osobowe, które są niezbędne do stabilnego działania Witryny i uruchomionych na niej usług. Jest to dla nas konieczne, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z Witryny, a także w celu ulepszenia, zmiany lub innego ulepszenia Witryny z korzyścią dla wszystkich użytkowników, aby była wygodniejsza.

3. Warunki przetwarzania danych osobowych użytkownika i ich przekazywania podmiotom trzecim

3.1 Administracja strony nie ujawnia ani nie przekazuje podanych przez Ciebie danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej lub jeśli odwiedzający wyraził na to zgodę. 3.2 W odniesieniu do danych osobowych użytkownika zachowana jest ich poufność, z wyjątkiem przypadków, gdy użytkownik dobrowolnie podaje informacje o sobie w celu ogólnego dostępu do nieograniczonej liczby osób. 3.3. Serwis ma prawo przekazywać dane osobowe użytkownika podmiotom trzecim w następujących przypadkach:

  • 3.3.1 Użytkownik wyraził zgodę na takie działania, poprzez zgodę wyrażoną poprzez podanie tych danych;
  • 3.3.2 Przeniesienie jest konieczne w ramach korzystania przez użytkownika z Witryny lub w celu świadczenia usługi na rzecz użytkownika;
  • 3.3.3 Przeniesienie jest przewidziane przez rosyjskie lub inne obowiązujące ustawodawstwo w ramach procedury ustanowionej przez prawo;
  • 3.3.4 W celu zapewnienia możliwości ochrony praw i uzasadnionych interesów Serwisu lub osób trzecich w przypadkach, gdy użytkownik narusza Umowę z Użytkownikiem Serwisu.
  • 3.5. Podczas przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryna kieruje się ustawą federalną Federacji Rosyjskiej „O danych osobowych”.

4. Środki podjęte w celu ochrony danych osobowych użytkowników

Administracja Witryny podejmuje uzasadnione i niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieautoryzowanym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

5. Zmiany Polityki Prywatności, obowiązujące przepisy prawa

  • 5.1. Administracja Witryny ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Przy dokonywaniu zmian w aktualnej wersji wskazywana jest data ostatniej aktualizacji. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania, chyba że nowa wersja stanowi inaczej.
  • 5.2. Niniejsza Polityka oraz relacje pomiędzy użytkownikiem a Witryną powstałe w związku ze stosowaniem Polityki Prywatności podlegają prawu Federacji Rosyjskiej.

6. Twoje prawa

Jeżeli przewiduje to obowiązujące prawo, masz prawo dostępu do swoich Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora Serwisu zgodnie z niniejszą Polityką. Jeżeli przewiduje to obowiązujące prawo, masz prawo do:

  • zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
  • żądać ograniczeń w przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych;
  • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z innymi, zgodnymi z prawem podstawami przetwarzania, innymi niż zgoda. Administracja witryny spełni te żądania zgodnie z obowiązującym prawem. Aby skorzystać z powyższych praw wyślij żądanie poprzez formularz:

Sennik online